แบบทดสอบออนไลน์ ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

แบบทดสอบออนไลน์ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ เป็นแบบทดสอบ… Read more
เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด

เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด “การถอดรหัสข้อมูล Atbash และ Caesar” by CodingThailand

เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด “การถอดรหัสข้อมูล Atbash และ Caesar” by CodingThailand วันนี้คุณครูดอทคอม มาแนะนำ Atbash&Caesar Game เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด โดยในเวปไซต์จะมีภาระกิจให้คุณครูทำ เพื่อผ่านการทดสอบ เมื่อผ่านการทดสอบทุกภาระกิจแล้ว จะมีใบประกาศยนีบัตร รับรองว่าเราได้ผ่าน การถอดรหัสข้อมูล Atbash และ Caesar เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี่ Read more
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "วันแม่แห่งชาติ"

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันแม่แห่งชาติ”

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์พร้อมรับเกียรติบัตร เมื่อได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ทำแบบทดสอบที่นี่ Read more
แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย”

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย” โดยเกณฑ์การทดสอบผู้สอบจะต้องผ่านเกณฑ์ของการทดสอบถึงจะได้ใบเกียรติบัตร ทำแบบทดสอบ จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอำนาจเจริญ Read more
แบบทดสอบออนไลน์ วิทยาการคำนวณ

แบบทดสอบ “ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ”

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่าน ทำแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “วิทยาการคำนวณ” จัดทำโดยโรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คำชื้แจง1. แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ เกณฑ์การผ่าน 80%2. ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางระบบอีเมล3. แบบทดสอบจัดทำโดย โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทำแบบทดสอบที่นี่ Read more
ทดสอบออนไลน์วันภาษาไทย

แบบทดสอบออนไลน์ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วันภาษาไทย หลักภาษาไทย และวรรณคดีไทย”

วันนี้ คุณครูดอทคอม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วันภาษาไทย หลักภาษาไทย และวรรณคดีไทย” หากทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ (กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และที่อยู่อีเมลให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด) หากไม่ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โปรดตรวจสอบที่ถังขยะ หรือติดต่อที่เพจโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ได้เลยค่ะ ทำแบบทดสอบที่นี่ ที่มา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read more
ภาษาไทย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องภาษาไทย

วันนี้ คุณครูดอทคอม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่องภาษาไทย เนื่องวันภาษาไทย โดยโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี หากผ่านเกณฑ์การประเมินท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล ที่มา : โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ทำแบบทดสอบที่นี่ Read more
สสส

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการทดสอบวัดความรู้ทั่วไปในการใช้รถใช้ถนน

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการทดสอบวัดความรู้ทั่วไปใน การใช้รถใช้ถนน การอบรมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพ (Youth Health Literacy) แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยผ่านระบบทดสอบออนไลน์จำนวน 3 หัวข้อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ของเด็กและเยาวชนในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ทั้งนี้หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศษณียบัตรออนไลน์ทันที ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำแบบทดสอบที่นี่ Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องกลุ่มดาวนายพราน และความรู้เรื่อง นักบินอวกาศ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์และเรียนรู้เนื้อหาเรื่อง กลุ่มดาวนายพราน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ เนื้อหาเรื่องกลุ่มดาวนายพราน แบบทดสอบออนไลน์​ความรู้เรื่อง​ นักบินอวกาศ​ “Astronaut” เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : เนื้อหาเรื่องนักบินอวกาศ เมื่อทุกท่านศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วเชิญทำแบบทดสอบเพื่อรับใบประกาศ ด้านล่างเลยครับ แบบทดสอบออนไลน์ “กลุ่มดาวนายพราน” แบบทดสอบออนไลน์ “นักบินอวกาศ” ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด Read more

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันนี้ คุณครูดอทคอม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่มา : โรงเรียนวัดพรหมสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทำแบบทดสอบที่นี่ Read more
error: