ภาษาไทย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องภาษาไทย

วันนี้ คุณครูดอทคอม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่องภาษาไทย เนื่องวันภาษาไทย โดยโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี หากผ่านเกณฑ์การประเมินท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล ที่มา : โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ทำแบบทดสอบที่นี่ Read more
error: