แจกตารางสอน

แจกฟรี !! wallpaper ตารางสอน แก้ไขได้ powerpoint

แจกฟรี !! wallpaper ตารางสอน แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม แจกฟรี !! wallpaper ตารางสอน แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณได้นำไปใช้ในช่วงเปิดภาคเรียน มีทั้ง 3 สี แก้ไขได้ powerpoint ดาวน์โหลดที่นี่ Read more

สพฐ.ออกกำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

สพฐ.ออกกำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดปฎิทินรับสมัครนักเรียน ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Read more

สสวท. ร่วมกับ Thai MOOC Coding for All – ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล

สสวท. ร่วมกับ Thai MOOC Coding for All – ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล วันนี้คุณครูดอทคอม เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Coding for All – ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล.สสวท. ร่วมกับ Thai MOOC เชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ “Coding for All… Read more
แจกปกฟรี

แจกปกฟรี !! แจกปกรายงานผลการปฎิบัติงาน (เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 )

แจกปกฟรี !! แจกปกรายงานผลการปฎิบัติงาน (เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ) คุณครูดอทคอม แบ่งปัน แจกปกฟรี !! แจกปกรายงานผลการปฎิบัติงาน (เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 )… Read more

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint ver 5

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint ver 5 คุณครูดอทคอม แจกปก รายงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำปก รายงานการจัดการเรียนการสอน การรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม แจกปก รายงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำปก รายงานการจัดการเรียนการสอน การรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more

แจกปกฟรี !!! ปกรายงานการดำเนินโครงการ powerpoint

แจกปกฟรี !!! ปกรายงานการดำเนินโครงการ powerpoint แก้ไขได้ คุณครูดอทคอม แจกปกฟรีแก้ไขได้ powerpoint ปกรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด Read more

แจกปกฟรี !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ Powerpoint

แจกปกฟรี !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ Powerpoint คุณครูดอทคอม แจกปกฟรี แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ทำปกรายงานต่างๆ ทั้งงานสอน งานพิเศษ ใช้เป็นปกแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด Read more

แจกปกฟรี !!! ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ Powerpoint

แจกปกฟรี !!! ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ Powerpoint คุณครูดอทคอม แบ่งปันปกฟรี ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ Powerpoint เพื่อให้คุณครูไปปรับใช้และแก้ไข ในการจัดการแผนพัฒนาตนเอง ดาวน์โหลด Read more
id plan

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้ ฟรี

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้ ฟรี คุณครูดอทคอม แบ่งปันไฟล์ ดาวน์โหลด แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้ ฟรี เพื่อให้คุณครู นำไปแก้ไขและพัฒนาใช้งาน ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ดาวน์โหลด Read more
error: