แจกปกฟรี

แจกปกฟรี !! แจกปกรายงานผลการปฎิบัติงาน (เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 )

แจกปกฟรี !! แจกปกรายงานผลการปฎิบัติงาน (เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ) คุณครูดอทคอม แบ่งปัน แจกปกฟรี !! แจกปกรายงานผลการปฎิบัติงาน (เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 )… Read more

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint ver 5

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint ver 5 คุณครูดอทคอม แจกปก รายงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำปก รายงานการจัดการเรียนการสอน การรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม แจกปก รายงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำปก รายงานการจัดการเรียนการสอน การรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more

แจกปกฟรี !!! ปกรายงานการดำเนินโครงการ powerpoint

แจกปกฟรี !!! ปกรายงานการดำเนินโครงการ powerpoint แก้ไขได้ คุณครูดอทคอม แจกปกฟรีแก้ไขได้ powerpoint ปกรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด Read more

แจกปกฟรี !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ Powerpoint

แจกปกฟรี !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ Powerpoint คุณครูดอทคอม แจกปกฟรี แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ทำปกรายงานต่างๆ ทั้งงานสอน งานพิเศษ ใช้เป็นปกแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด Read more

แจกปกฟรี !!! ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ Powerpoint

แจกปกฟรี !!! ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ Powerpoint คุณครูดอทคอม แบ่งปันปกฟรี ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ Powerpoint เพื่อให้คุณครูไปปรับใช้และแก้ไข ในการจัดการแผนพัฒนาตนเอง ดาวน์โหลด Read more
id plan

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้ ฟรี

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้ ฟรี คุณครูดอทคอม แบ่งปันไฟล์ ดาวน์โหลด แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้ ฟรี เพื่อให้คุณครู นำไปแก้ไขและพัฒนาใช้งาน ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ดาวน์โหลด Read more

แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมรักการอ่าน สำรานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1-42

แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมรักการอ่าน สำรานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1-42 วันนี้คุณครูดอทคอม เชิญชวนผู้สนใจทำแบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมรักการอ่าน สำรานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1-42 โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม รักการอ่าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1-42 เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ เมื่อได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป (กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้อง)… Read more

ระบบตรวจสอบคะแนนการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

ระบบตรวจสอบคะแนนการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564  และหลังจากนั้น กศจ. และ อ.ก.ค.ศ.สศศ. ได้มีการประเมินภาค ค… Read more

ระบบตรวจสอบคะแนนการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ระบบตรวจสอบคะแนนการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564  และหลังจากนั้น กศจ. และ อ.ก.ค.ศ.สศศ.… Read more
error: