สสส

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการทดสอบวัดความรู้ทั่วไปในการใช้รถใช้ถนน

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการทดสอบวัดความรู้ทั่วไปใน การใช้รถใช้ถนน การอบรมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพ (Youth Health Literacy) แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยผ่านระบบทดสอบออนไลน์จำนวน 3 หัวข้อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ของเด็กและเยาวชนในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ทั้งนี้หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศษณียบัตรออนไลน์ทันที ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำแบบทดสอบที่นี่ Read more
error: