สรุป 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด สำหรับสถานศึกษา คลายข้อสงสัย “มาตรการ 6-6-7”

สรุป 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา คลายข้อสงสัย “มาตรการ 6-6-7”

วันนี้ คุณครูดอทคอม มานำเสนอความรู้ดีๆ จาก ศธ.360 องศา สรุป 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด

Q: ผู้ปกครองจะมั่นใจได้อย่างไร หลังจากท่านได้ส่งบุตรหลานมาเรียน On-Site

A: หากโรงเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียนอยู่เปิดเรียน On-Site แล้ว นั่นหมายถึงสถานศึกษาแห่งนั้น ได้ผ่านมาตรการ 7 เข้มงวด โดย

✅ ผ่านการประเมินด้วยระบบ TSC+ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

✅ มีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย

✅ มีการดูแลด้านอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

✅ ผ่านเกณฑ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

✅ มีสถานที่แยกกักตัว

✅ ดูแลเรื่องการเดินทางไป-กลับตลอดเส้นทาง

✅ มี School Pass ไว้ตรวจสอบข้อมูลทางสาธารณสุข

เมื่อทุกคนได้กลับมาเรียน On-Site อีกครั้ง นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม ที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจต่อทุกคน ร่วมกันสร้างสุขอนามัยส่วนรวมและห่างไกลจากโควิด 19

ที่มา : ศธ.360 องศา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: