อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “การพัฒนาวิทยฐานะแบบ PA สำหรับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “การพัฒนาวิทยฐานะแบบPA สำหรับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนผู้ที่สนใจ อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “การพัฒนาวิทยฐานะแบบ PA สำหรับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.00น. ผ่านระบบ Google Meet

โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: