แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณCoding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันนี้คุณครูดอทคอม มาเสนอ แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

E-Book

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: