ดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันนี้คุณครูดอทคอม ดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ที่มา : สพฐ.

ดาวน์โหลด

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: