แบบทดสอบออนไลน์ ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

แบบทดสอบออนไลน์ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ศิลปะเพื่อสุนทรียภาพ และวันศิลป์ พีระศรี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ท่านที่ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร

หากคุณเคยทำแบบทดสอบนี้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรสามารถตรวจสอบได้ในลิงก์ด้านล่าง
https://drive.google.com/folderview?id=1GDMk_ALwwWVgAcONnK5Ozfm1avmxHuno

หมายเหตุ : รบกวนตรวจสอบอีเมลของท่านอีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการตอบกลับ

ทำแบบทดสอบออนไลน์

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: