โครงการอบรมการใช้งาน โปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มรม.

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมScratch เพื่อการเรียนการสอน โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มรม.

คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการอบรมการใช้งาน โปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มรม.

 อบรมออนไลน์ผ่าน google meet บรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญด้านโปรแกรม Scratch “อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ กิจคณะ”

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: