ขอเชิญเข้าร่วม อบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมออนไลน์ “เรียนรู้PAสู่การปฏิบัติจริง” วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

วันนี้ คุณครูดอทคอม ขอเชิญเข้าร่วม อบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง”

– เขียน PA ให้ผ่านเกณฑ์
– ประเด็นท้าทายที่ตอบโจทย์การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
– การประเมินคลิปการสอนของครู
– การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
– บทบาทของฝ่ายบริหารต่อระบบประเมินวิทยฐานะ (ระบบ PA)

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วม Facebook Group “”สพม.กท 1 – PA” ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/groups/sesao1.pa/ เพื่อฝากประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยให้ท่านวิทยากร
มีวุฒิบัตร/เกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรม

**รับ Link เข้าร่วมการอบรมฯที่ Facebook Group**

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: