คอร์สเรียนออนไลน์ใหม่แนะนำ เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ STARFISHLABZ

คอร์สเรียนออนไลน์ ใหม่แนะนำ เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ STARFISHLABZ

วันนี้ คุณครูดอทคอม มาแนะนำคอร์สเรียนใหม่ เรื่องเครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ STARFISHLABZ การวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดภาระงานเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

รายละเอียดคอร์ส

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้แอปพลิเคชันจะช่วยสร้างความสะดวกรวดเร็วในการวัดผล ลดภาระงานเอกสาร ผู้สอนและผู้เรียนทราบผลการทดสอบได้ทันที เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลด้าน ความรู้ ทักษะ และคุณลักษะของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับในยุคยุคดิจิทัลช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน

Learning Outcomes

ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

วิธีประเมินผลแบบปรนัยด้วย Plickers

สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz

สร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย Google form


By :
 Starfish Academy

คลิกที่นี่

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: