แบบทดสอบออนไลน์ “เรื่องเปิดโลกอาเซียน” โดยโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ “เรื่องเปิดโลกอาเซียน” โดยโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนคุณครูทุกท่านทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกอาเซียน โดย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

หลักเกณฑ์การรับเกียรติบัตร ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ทำแบบทดสอบผ่าน 70% ขึ้นไป

ฝากติดตาม เพจ https://www.facebook.com/kunkhrudotcom เพื่อติดตาม ข่าวสารทางการศึกษา สื่อการสอน ปกรายงานต่างๆ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: