แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันแม่แห่งชาติ”

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์พร้อมรับเกียรติบัตร เมื่อได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ทำแบบทดสอบที่นี่

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: