แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย”

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย”

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย” โดยเกณฑ์การทดสอบผู้สอบจะต้องผ่านเกณฑ์ของการทดสอบถึงจะได้ใบเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบ

จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอำนาจเจริญ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: