แบบทดสอบ “ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ”

แบบทดสอบ “ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ”

วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนทุกท่าน ทำแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “วิทยาการคำนวณ” จัดทำโดยโรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ตัวอย่างใบประกาศ

คำชื้แจง
1. แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ เกณฑ์การผ่าน 80%
2. ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางระบบอีเมล
3. แบบทดสอบจัดทำโดย โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ทำแบบทดสอบที่นี่

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: