แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องภาษาไทย

วันนี้ คุณครูดอทคอม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่องภาษาไทย เนื่องวันภาษาไทย โดยโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี หากผ่านเกณฑ์การประเมินท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ที่มา : โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี

ทำแบบทดสอบที่นี่

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: