ระบบตรวจสอบคะแนนการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

ระบบตรวจสอบคะแนนการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564  และหลังจากนั้น กศจ. และ อ.ก.ค.ศ.สศศ. ได้มีการประเมินภาค ค ของผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข โดยประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่ง วันและเวลา ขึ้นอยู่กับ กศจ. หรืออ.ก.ค.ศ.สศศ. กำหนด โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565

การขอดูคะแนนผ่านระบบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการให้ และสามารถเข้าดูคะแนนได้ในระหว่าง วันที่ 4 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565

คลิกตรวจสอบคะแนนที่นี่

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: