สพฐ.ออกกำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

สพฐ.ออกกำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดปฎิทินรับสมัครนักเรียน ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Read more
error: