ทุนเปลี่ยนชีวิต

LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิต ปี 2 โดย Learn Corporation สนับสนุนคอร์สเรียน และการแนะแนวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิต ปี 2 โดย Learn Corporation สนับสนุนคอร์สเรียน และการแนะแนวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย วันนี้คุณครูดอทคอม เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิต ปี 2 โดย Learn Corporation สนับสนุนคอร์สเรียน และการแนะแนวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนม.ปลายทั่วประเทศ คุณสมบัติผู้รับทุนฯ • เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ม. 4,… Read more
การพัฒนาวิทยฐานะแบบPA

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “การพัฒนาวิทยฐานะแบบ PA สำหรับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “การพัฒนาวิทยฐานะแบบPA สำหรับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช วันนี้ คุณครูดอทคอม เชิญชวนผู้ที่สนใจ อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “การพัฒนาวิทยฐานะแบบ PA สำหรับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 5… Read more
วิทยาการคำนวณCoding

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณCoding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันนี้คุณครูดอทคอม มาเสนอ แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ E-Book ดาวน์โหลดไฟล์ PDF Read more
error: