ขอเชิญเข้าร่วม อบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมออนไลน์ “เรียนรู้PAสู่การปฏิบัติจริง” วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 วันนี้ คุณครูดอทคอม ขอเชิญเข้าร่วม อบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” – เขียน PA ให้ผ่านเกณฑ์– ประเด็นท้าทายที่ตอบโจทย์การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน– การประเมินคลิปการสอนของครู– การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ–… Read more

แบ่งปัน Banner สวยๆ V1 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม

แบ่งปัน BannerสวยๆV1 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม คุณครูดอทคอม แบ่งปัน BannerสวยๆV1 แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้งานในออกแบบต่างๆ ในงาน กราฟฟิก ดาวน์โหลด Read more

คอร์สเรียนออนไลน์ใหม่แนะนำ เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ STARFISHLABZ

คอร์สเรียนออนไลน์ ใหม่แนะนำ เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ STARFISHLABZ วันนี้ คุณครูดอทคอม มาแนะนำคอร์สเรียนใหม่ เรื่องเครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ STARFISHLABZ การวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดภาระงานเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รายละเอียดคอร์ส เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้แอปพลิเคชันจะช่วยสร้างความสะดวกรวดเร็วในการวัดผล ลดภาระงานเอกสาร ผู้สอนและผู้เรียนทราบผลการทดสอบได้ทันที เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลด้าน ความรู้ ทักษะ และคุณลักษะของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับในยุคยุคดิจิทัลช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน Learning Outcomes ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ วิธีประเมินผลแบบปรนัยด้วย… Read more
error: