templateปกสวยๆV22

แบ่งปัน template ปกสวยๆV22 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม

แบ่งปัน template ปกสวยๆV22 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม คุณครูดอทคอม แบ่งปัน template ปกสวยๆV22 แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้งานในการรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more
ปกสวยๆ21

แบ่งปัน template ปกสวยๆV21 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม

แบ่งปัน templateปกสวยๆV21 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม คุณครูดอทคอม แบ่งปัน template ปกสวยๆV21 แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้งานในการรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more
ปกสวยๆV20

แบ่งปัน template ปกสวยๆV20 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม

แบ่งปัน template ปกสวยๆV20 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม คุณครูดอทคอม แบ่งปัน template ปกสวยๆV20 แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้งานในการรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more
แบ่งปันปกฟรี

แบ่งปัน template ปกสวยๆV19 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม

แบ่งปัน template ปกสวยๆV19 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม คุณครูดอทคอม แบ่งปัน template ปกสวยๆ V19 แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้งานในการรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน(ว.PA)

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู โดย starfishlabz

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน(ว.PA) ฉบับคุณครู โดย starfishlabz วันนี้คุณครูดอทคอม แนะนำคอร์สออนไลน์ ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง และข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย รายละเอียด สร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) มายาคติของการทำวิทยฐานะ ข้อดีของระบบ ว.PA ใหม่ และ 4 ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาการศึกษา เรียนรู้วิธีทำ ว.PA ร่วมกับผู้บังคับบัญชา โดยมีตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA ให้ใช้เป็นแนวทางเพื่อทำการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะใหม่ Learning Outcomes เข้าใจ… Read more

เรียนเหอะ อยากสอน EP. 25 : เทคนิคการเปลี่ยนภาพถ่ายเป็นการ์ตูน By ครูโต้ง

เรียนเหอะ อยากสอน EP. 25 : เทคนิคการเปลี่ยนภาพถ่าย เป็นการ์ตูน By ครูโต้ง วันนี้คุณครูดอทคอม แนะนำคอร์สเรียนดีๆ เทคนิคการเปลี่ยนภาพถ่าย เป็นการ์ตูน By ครูโต้ง EP.25 บรรยาย วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 โดยครูโต้ง นายศุภชัย โพธิ์ศรี รับชมได้ทาง youtube ลิงค์รับชม Read more
แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณครูดอทคอม นำเสนอ แผนพัฒนาการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2564 – 2565) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560… Read more

แบ่งปัน template ปกสวยๆV18 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม

แบ่งปัน templateปกสวยๆV18 แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม คุณครูดอทคอม แบ่งปัน template ปกสวยๆ V18 แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้งานในการรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรา กำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ก.ค.ศ. รายละเอียด Read more

ดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วันนี้คุณครูดอทคอม ดาวน์โหลด แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ที่มา : สพฐ. ดาวน์โหลด Read more
error: