แจกตารางสอน

แจกฟรี !! wallpaper ตารางสอน แก้ไขได้ powerpoint

แจกฟรี !! wallpaper ตารางสอน แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม แจกฟรี !! wallpaper ตารางสอน แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณได้นำไปใช้ในช่วงเปิดภาคเรียน มีทั้ง 3 สี แก้ไขได้ powerpoint ดาวน์โหลดที่นี่ Read more
แจกปกฟรี

แจกปกฟรี !! แจกปกรายงานผลการปฎิบัติงาน (เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 )

แจกปกฟรี !! แจกปกรายงานผลการปฎิบัติงาน (เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ) คุณครูดอทคอม แบ่งปัน แจกปกฟรี !! แจกปกรายงานผลการปฎิบัติงาน (เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 )… Read more

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint ver 5

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint ver 5 คุณครูดอทคอม แจกปก รายงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำปก รายงานการจัดการเรียนการสอน การรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint

แจกปก !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ powerpoint คุณครูดอทคอม แจกปก รายงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำปก รายงานการจัดการเรียนการสอน การรายงานต่างๆ ดาวน์โหลด Read more

แจกปกฟรี !!! ปกรายงานการดำเนินโครงการ powerpoint

แจกปกฟรี !!! ปกรายงานการดำเนินโครงการ powerpoint แก้ไขได้ คุณครูดอทคอม แจกปกฟรีแก้ไขได้ powerpoint ปกรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด Read more

แจกปกฟรี !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ Powerpoint

แจกปกฟรี !!! ปกรายงาน แก้ไขได้ Powerpoint คุณครูดอทคอม แจกปกฟรี แก้ไขได้ powerpoint เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ทำปกรายงานต่างๆ ทั้งงานสอน งานพิเศษ ใช้เป็นปกแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด Read more

แจกปกฟรี !!! ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ Powerpoint

แจกปกฟรี !!! ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ Powerpoint คุณครูดอทคอม แบ่งปันปกฟรี ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ Powerpoint เพื่อให้คุณครูไปปรับใช้และแก้ไข ในการจัดการแผนพัฒนาตนเอง ดาวน์โหลด Read more
id plan

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้ ฟรี

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้ ฟรี คุณครูดอทคอม แบ่งปันไฟล์ ดาวน์โหลด แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้ ฟรี เพื่อให้คุณครู นำไปแก้ไขและพัฒนาใช้งาน ID PLAN แผนพัฒนาตนเอง ดาวน์โหลด Read more

ระบบตรวจสอบคะแนนการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

ระบบตรวจสอบคะแนนการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564  และหลังจากนั้น กศจ. และ อ.ก.ค.ศ.สศศ. ได้มีการประเมินภาค ค… Read more

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รุ่นที่ 2

อบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รุ่นที่ 2 คุณครูดอทคอม เชิญชวนคุณครู อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้ เกณฑ์การผ่านการอบรม เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80%… Read more
error: